Aká je to otvorená ekonomika a čo znamená pre Slovensko?

Slovenská ekonomika v poslednom období naberá na rýchlosti. V roku 2018 vzrástla o 4,3%.  Spolu s jej rastom, rastú aj platy a s nimi sa zas zvyšuje životná úroveň obyvateľstva. Už dávno neplatí, že práca je len v a okolí Bratislavy. Práve podniky na západe Slovenska začínajú mať problémy s nedostatkom pracovnej sily.

slovensko

Čo je otvorená ekonomika?

 Jedná sa o pohyb tovarov a služieb. Vývoz a dovoz. Aktívne vzťahy so zahraničnými partnermi, ktorý buď svoje produkty dodávajú, alebo naopak, krajina vyváža.

Ekonomika v roku 2018

Slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie z krajín EÚ a obchodovala s najviac štátmi z celej EÚ.  Z celkovej produkcie vyviezla až 86% tovarov do členských štátov. Najviac odišlo do Nemecka, ktoré je jedným z našich najvýznamnejších obchodných partnerov aj pre ostatné štáty EÚ. A čo sa týka dovozu k nám, na Slovensko opäť je na prvom mieste Nemecko, za ním Česko a napokon Rakúsko.

Slovensko a automobilový priemysel

To, že naša ekonomika je tak veľmi otvorená je zásluhou hlavne automobilového priemyslu. Slovensko sa stáva automobilovou veľmocou a v počte na 1000 obyvateľov sme za minulý rok vyrobili najviac automobilov na svete. S príchodom a otvorením novej automobilky pri Nitre sa tieto čísla budú stále zvyšovať. Taký je predpoklad.

  • Na Slovensku sídlia tieto veľké automobilové závody: KIA, PSA Citroen, Volkswagen, Jaguar
  • Prvá automobilka, ktorá bola otvorená na našom území bol Volkswagen
  • Na všetky závody nadväzuje široká sieť dodávateľov a subdovávateľov

bratilsava

Hrozby otvorenej ekonomiky

Súčasným trendom je práve otvorená ekonomika a vyspelé krajiny sa na ňu orientujú. Je to veľmi jednoduché, všetko, čo sa stane vonku, nepriamo ovplyvní aj našu ekonomiku. A keďže súčasný svet je dosť nestabilný, je reálny predpoklad, že sa tak niekedy stane. Nemusí ísť len o najhoršie scenáre, ale ak sa zmení smerovanie, alebo ekonomická situácia napríklad takého Nemecka, tieto zmeny veľmi pocítime aj my. To ale sú prirodzené dôsledky otvorenej ekonomiky.

Doporučené články